Promocja młodych artystów


Ideą Across The Baltic jest promowanie młodych polskich artystów, projektantów i twórców.

Chcemy pośredniczyć w wymianie myśli poprzez organizację spotkań ze skandynawskimi przedstawicielami nowoczesnej sztuki, designu, malarstwa czy fotografii.
Chętnie wspierać będziemy inicjatywy wspólnych warsztatów, wystaw i happeningów.

Jeżeli mają Państwo pomysły lub idee, które chcieliby Państwo z nami promować - zapraszamy do kontaktu!